ชวนกราบพระ วัดป่าภูก้อน "พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ"

วัดป่าภูก้อนเป็นวัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง - น้ำโสม บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี งดงาม ร่มรื่น และได้รับขนานนามว่า "พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ" http://winne.ws/n28127

1.1 พัน ผู้เข้าชม
ชวนกราบพระ วัดป่าภูก้อน "พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ"

วัดป่าภูก้อน มีศาลาอุโบสถ 2 ชั้น 1 หลัง ซึ่งเป็นที่ประกอบพิธีสงฆ์ชั้นบนและเป็นที่ฉันชั้นล่าง มีกุฏิพระ 45 หลัง เรือนครัว 1 หลัง เรือนพักฆราวาส 6 หลังถังเก็บน้ำคอนกรีต 20 ถัง และห้องน้ำจำนวนมาก โดยใช้ระบบประปาภูเขาจากฝายเก็บน้ำดินขนาดเล็กที่เป็นแหล่งต้นน้ำซับและน้ำตกในวัด

วัดป่าภูก้อนเป็นวัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง - น้ำโสม บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นวัดที่ถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าทำประโยชน์  เพื่อจัดตั้งพุทธอุทยาน มีเนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับขนานนามว่า  "พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ" 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เพจท่องเที่ยวไทย

ชวนกราบพระ วัดป่าภูก้อน "พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ"
ชวนกราบพระ วัดป่าภูก้อน "พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ"
ชวนกราบพระ วัดป่าภูก้อน "พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ"
แชร์