พระไทยได้รับนิมนต์สวดให้พรปีใหม่เมารี ใจกลางเมืองเวลลิงตัน ฯ

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความสำคัญของการให้พรปีใหม่ที่คนท้องถิ่นปฏิบัติมาอย่างยาวนานในประเทศนิวซีแลนด์ http://winne.ws/n28250

512 ผู้เข้าชม
พระไทยได้รับนิมนต์สวดให้พรปีใหม่เมารี ใจกลางเมืองเวลลิงตัน ฯ

จากเพจของพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส โพสต์ข้อความพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายเวลลิงตันได้รับนิมนต์จากนายกสมาคมอินเตอเฟสและหัวหน้าบาทหลวงแองคลิแกนให้แนะนำการทำสมาธิและให้พรปีใหม่เมารี(มาตาริกิ) ร่วมกับผู้แทนแต่ละศาสนา ณ โบสถ์ เซ้นท์ปีเตอร์ ใจกลางเมืองเวลลิงตัน ฯ

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความสำคัญของการให้พรปีใหม่ที่คนท้องถิ่นปฏิบัติมาอย่างยาวนานในประเทศนิวซีแลนด์ ปีใหม่ทุกปีจะอยู่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมทุกปี โดยเป็นการจัดล่วงหน้าก่อนการประกาศล๊อคดาวน์และก่อนวันจริงที่ตรงวันปีใหม่ตามดาราคติของชาวเมารี

เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมงาน ทางโบสถ์ได้เตรียม QR สแกนโค้ด สมุดบันทึกการเข้าโบสถ์ และ เจลล้างมือแก่ผู้ร่วมงานเป็นปกติตามมาตรการความปลอดภัยแบบป้องกันไว้ก่อนตลอดเวลา ฯ 

นับเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้มาร่วมพิธีดังกล่าวเกิดความสุขใจ และเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความอิ่มเอม

พระไทยได้รับนิมนต์สวดให้พรปีใหม่เมารี ใจกลางเมืองเวลลิงตัน ฯ
พระไทยได้รับนิมนต์สวดให้พรปีใหม่เมารี ใจกลางเมืองเวลลิงตัน ฯ
พระไทยได้รับนิมนต์สวดให้พรปีใหม่เมารี ใจกลางเมืองเวลลิงตัน ฯ
แชร์