ทอดผ้าป่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

'องคมนตรี-เจ้าคณะใหญ่หนกลาง' เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย http://winne.ws/n28353

280 ผู้เข้าชม
ทอดผ้าป่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 พ.ย. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม นพ.เกษม วัฒนชัยองคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะรองประธานกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาว จ.นครปฐม ร่วมพิธี

โอกาสนี้ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชิญผ้าไตรพระราชทานไปที่ต้นผ้าป่า กล่าวคำถวายผ้าป่า จบแล้ว สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม พิจารณาผ้าป่า จากนั้น ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทอดผ้าไตร 5 ไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรก ประธานถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับการดำเนินงานจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันนี้ เป็นหนึ่งในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ จังหวัดนครปฐม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ และพระเถรานุเถระในคณะสงฆ์หนกลาง ซึ่งมียอดปัจจัยถวายในครั้งนี้ 23,397,364 บาท และตลอดการจัดพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ขอบคุณเนื้อหาและอ่านข่าวเพิ่มที่ เดลินิวส์

แชร์