เฝ้าระวังต่อเนื่อง น้ำท่วมทางหลวงชนบท 37 สายทาง

“ทางหลวงชนบท” น้ำท่วมต่อเนื่อง 12 จังหวัด 37 สายทาง ระวังทางขาด-น้ำสูงห้ามผ่าน 19 สายทาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ทาง http://winne.ws/n28366

189 ผู้เข้าชม
เฝ้าระวังต่อเนื่อง น้ำท่วมทางหลวงชนบท 37 สายทาง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (9 พ.ย.64) สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์, หนองบัวลำภู,  สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 37 สายทาง สัญจรผ่านได้ 18 สายทาง ผ่านไม่ได้ 19 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 17 สายทาง และ ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 2 สายทาง ดังนี้ 1.สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205-อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600-2+800)

2.สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000-3+600) 3.สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่-กระโพ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 ซม. (ช่วง กม.ที่ 1+000-7+000) 4.สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 ซม. (ช่วง กม.ที่ 1+200-3+800) 5.สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ-หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 80 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+500-4+200) 6.สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 80 ซม. (ช่วง กม.ที่ 1+250-1+725) 7.สายทาง มค.3001 แยก ทล.213 (กม.ที่ 8+200)-บ้านมะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 8+900-9+800)

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ เดลินิวส์

เฝ้าระวังต่อเนื่อง น้ำท่วมทางหลวงชนบท 37 สายทาง
แชร์