สิทธิจากประกันสังคม ทำฟันฟรี 900 บาท

ประกันสังคมให้สิทธิทำฟันฟรี งบ 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย ให้กับผู้ประกัน ม.33-39 (ไม่นับ ม.40) สามารถเข้าไปทำฟันฟรีได้ ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน ใช้แค่บัตรประชนใบเดียวเท่านั้น http://winne.ws/n28377

235 ผู้เข้าชม
สิทธิจากประกันสังคม ทำฟันฟรี 900 บาท

      ประกันสังคมให้สิทธิทำฟันฟรี  งบ 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย  ให้กับผู้ประกัน ม.33-39 (ไม่นับ ม.40) สามารถเข้าไปทำฟันฟรีได้ ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน ใช้แค่บัตรประชนใบเดียวเท่านั้น  ได้สิทธิรักษา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด แต่ถ้าค่ารักษาเกินงบ 900 บาท ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินส่วนเกินเอง สามารถไปคลินิกหรือ รพ. ที่เข้าร่วมได้เลย

     ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิได้จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเข้าไปทำฟัน แต่ถ้าลาออกจากงานแล้ว ยังไปทำฟันได้นะ เพราะทางประกันสังคมยังคุ้มครอง 6 เดือน

ที่มา https://www.facebook.com/salehere/

แชร์