5องค์การศาสนาเตรียมดำเนินคดี “นัท นิสามณี” ชี้กระทบความรู้สึกศาสนิกชน

จากกรณีเจ้าของเพจดัง “สะบัดแปรง” มีการแต่งกายคล้ายศาสดา หรือเทพเจ้าในศาสนาต่างๆ ผู้นำ 5 องค์การศาสนาลงมติ หากพบกระทำความผิดจริงจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายทันที http://winne.ws/n28391

258 ผู้เข้าชม
5องค์การศาสนาเตรียมดำเนินคดี “นัท นิสามณี” ชี้กระทบความรู้สึกศาสนิกชน

          นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า จากการประชุมหารือร่วมกับองค์การศาสนา 5 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ รวม 15 องค์การ ในประเด็นเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ของศาสนาที่ไม่เหมาะสมของเพจ สะบัดแปรง ของบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง “นัท นิสามณี” ในวันฮัลโลวีน มีการแต่งกายคล้ายกับศาสดาหรือเทพเจ้าในศาสนาต่างๆ เช่น พระพุทธเจ้า เจ้าแม่กวนอิม พระแม่กาลี พระเยซู และเทพอะนูบิส ทำให้กระทบต่อความรู้สึก ความศรัทธาของศาสนิกชนส่วนใหญ่ 

         โดยผู้แทนของแต่ละองค์การศาสนา ได้มีความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติเพื่อหาแนวทางการพิจารณาดำเนินการและการป้องกัน ดังนี้ 1.ควรพิจารณาถึงเจตนาของผู้กระทำว่าตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขาดการยั้งคิด หากบุคคลดังกล่าวกระทำผิดจริงควรมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย 

         โดยผู้นำองค์การแต่ละศาสนาจะไปพิจารณาดูว่าในแต่ละศาสนาจะมีความผิดตามกฎหมายอย่างไรบ้าง หากพบเข้าข่ายความผิดในเรื่องใดให้ดำเนินคดีทางกฎหมายได้ทันที 2.การสร้างความรู้และความเข้าใจ แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่กรมการศาสนาและองค์การทางศาสนาต้องร่วมมือกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านศาสนาที่ถูกต้องกับประชาชนทั่วไป รวมทั้งเด็กและเยาวชน เพื่อให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องและเป็นการป้องกันการบิดเบือนหลักธรรม คำสอนในอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มที่ เดลินิวส์

แชร์