อบจ.ปทุมธานี เปิดรับ Walk In เพื่อรับวัคซีน AstraZeneca

สำหรับเป็นวัคซีน เข็มที่ 2 หรือ เข็มที่ 3 เท่านั้น http://winne.ws/n28449

1.3 พัน ผู้เข้าชม
อบจ.ปทุมธานี เปิดรับ Walk In เพื่อรับวัคซีน AstraZeneca

อบจ.ปทุมธานี เปิดรับ Walk In เพื่อรับวัคซีน AstraZeneca  สำหรับเป็นวัคซีน เข็มที่ 2 หรือ เข็มที่ 3 เท่านั้น

โดยมีเงื่อนไขการรับวัคซีน ดังนี้

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย / ต่างชาติ ผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

2. ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) หรือวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ชนิดเดียวกัน ทั้งเข็มที่ 1 และ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน (เข็มที่ 3)

3. ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) หรือวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 และ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน (เข็มที่ 3)

4. ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน (เข็มที่ 2)

***วัคซีนโดย อบจ.ปทุมธานี ฉีดให้กับทุกท่าน โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

ขอบคุณเนื้อหา อบจ.ปทุมธานี

แชร์