ล้างแอร์ฟรี 10,000 สิทธิทั่วประเทศ

ล้างแอร์ฟรีให้คนไทย 10,000 สิทธิทั่วประเทศ ประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ http://winne.ws/n28815

574 ผู้เข้าชม
ล้างแอร์ฟรี 10,000 สิทธิทั่วประเทศ

      ล้างแอร์ฟรีให้คนไทย 10,000 สิทธิทั่วประเทศ ประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


      นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. กล่าวในโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ” ระหว่าง กฟผ. กับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ว่า ภายใต้สถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เกิดคุณภาพอากาศที่ดีและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของประเทศด้วย

      เนื่องจากการล้างแอร์ทุก 6 เดือน ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อยถึงร้อยละ 10 กฟผ. ร่วมมือกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยให้บริการล้างแอร์แก่ประชาชนทั่วประเทศฟรีจำนวน 10,000 สิทธิ คาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 1.3 ล้านหน่วยต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 620 ตันต่อปี ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศและส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนอีกทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจ้างงานมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท

      สำหรับบันทึกข้อตกลงกังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน โดย กฟผ. จะจัดทำระบบการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th เพื่อเปิดให้ลงทะเบียนขอรับบริการล้างเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 10,000 สิทธิทั่วประเทศ จำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิต่อการล้างแอร์ฟรี 1 เครื่อง รวมถึงระบบติดตามประเมินผลและสมาคมฯ จะจัดสรรร้านค้าสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีศักยภาพภายใต้มาตรฐาน SHOP NO.1 ให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิต่อไปขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์