ภูเก็ต ประชาชน-นักท่องเที่ยว เข้าจังหวัดได้ ไม่ต้องโชว์ผลตรวจโควิด เริ่ม 1 พ.ค.

ผู้ว่าฯ เผย ประชาชน-นักท่องเที่ยว เข้าจังหวัดได้ ไม่ต้องโชว์ผลตรวจโควิด เริ่ม 1 พ.ค. เป็นการกระตุ้น การท่องเที่ยว ฟื้นฟูการเศรษฐกิจจังหวัด http://winne.ws/n28857

438 ผู้เข้าชม
ภูเก็ต ประชาชน-นักท่องเที่ยว เข้าจังหวัดได้ ไม่ต้องโชว์ผลตรวจโควิด เริ่ม 1 พ.ค.

25 เม.ย. 2565 – นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าฯภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าฯภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 8/2565 หารือมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว

สำหรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้ดำเนินการดังนี้

1. คงมาตรการป้องกันควบคุมโควิด 19 แบบบูรณาการ ทุกพื้นที่ ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกัน

2. ปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน
ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง

อ่านข่าวเพิ่มที่ ข่าวสด

แชร์