ไม้ป่ากินได้ “ส่องฟ้าดง”

ทางสมุนไพร รากต้มน้ำดื่ม แก้ไข้ แก้ปวดศีรษะ แก้ผิดสำแดง แก้หลอดลมอักเสบ ผสมสมุนไพรอื่น ดื่มและทาตัวแก้ไข้ทำมะลา http://winne.ws/n28897

227 ผู้เข้าชม

ไม้ป่ากินได้  “ส่องฟ้าดง”


ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ไม้ป่ากินได้ “ส่องฟ้าดง”
ไม้ป่ากินได้ “ส่องฟ้าดง”
ไม้ป่ากินได้ “ส่องฟ้าดง”
ไม้ป่ากินได้ “ส่องฟ้าดง”
แชร์