จีนพบฐานเสาโบราณ ทรง 'ดอกบัว' คาดอิทธิพลจากพุทธศิลป์

การแกะสลักและรูปทรงของฐานโคนเสาก่อนยุคข้างต้นนั้นค่อนข้างเรียบง่าย ทว่าต่อมาอิทธิพลจากพุทธศิลป์ http://winne.ws/n28948

212 ผู้เข้าชม
จีนพบฐานเสาโบราณ ทรง 'ดอกบัว' คาดอิทธิพลจากพุทธศิลป์

จีนพบฐานเสาโบราณ ทรง 'ดอกบัว' คาดอิทธิพลจากพุทธศิลป์


     เมื่อไม่นานนี้ คณะนักโบราณคดีขุดพบฐานโคนเสาขนาดใหญ่ ซึ่งถูกแกะสลักอย่างประณีตสวยงาม จำนวน 3 อัน บริเวณแหล่งประวัติศาสตร์เย่เฉิง อำเภอหลินจาง มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ์โบราณระหว่าง 220 ปีก่อนคริสต์ศักราชจนถึงปี 581


     ซุนเทียนซุ่น หนึ่งในทีมนักโบราณคดี ระบุว่าฐานโคนเสารูปทรงดอกบัวนี้มีความสำคัญต่อการศึกษาสิ่งปลูกสร้างโบราณ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงมีคุณค่าต่อการทำความเข้าใจแนวคิด แผนผัง และเทคโนโลยีการก่อสร้างวังขนาดใหญ่ในยุคราชวงศ์เหนือตอนปลาย (ปี 439-581)


     การแกะสลักและรูปทรงของฐานโคนเสาก่อนยุคข้างต้นนั้นค่อนข้างเรียบง่าย ทว่าต่อมาอิทธิพลจากพุทธศิลป์ได้สอดประสานเข้ากับสถาปัตยกรรมในยุคข้างต้น เช่น การผสมผสานรูปแบบดอกบัวตามพุทธศาสนา ซึ่งฐานโคนเสารูปทรงดอกบัวที่ขุดพบใหม่นี้ได้ช่วยยืนยันสมมติฐานดังกล่าวอ่านข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ : www.xinhuathai.com

 

แชร์