ลุ้น 17 มิ.ย.ศบค.ใหญ่ เคาะถอดแมสก์ บางพื้นที่ ย้ำค่อยเป็นค่อยไป

ลุ้น 17 มิ.ย. ชง ศบค.ใหญ่ เคาะถอดแมสก์ บางพื้นที่ ย้ำค่อยเป็นค่อยไป ประเมินสถานการณ์ทุกมิติ ตามแผนเปลี่ยนผ่านสู่ระยะโรคประจำถิ่น http://winne.ws/n28950

146 ผู้เข้าชม
ลุ้น 17 มิ.ย.ศบค.ใหญ่ เคาะถอดแมสก์ บางพื้นที่ ย้ำค่อยเป็นค่อยไป

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันนี้มีการประชุม ศปก.ศบค. เพื่อสรุปข้อเสนอตามนโยบาย ข้อสั่งการของศบค. ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายไว้ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ผ่านมา และให้สอดคล้องกับแนวทางการผ่อนคลายมาตรการสังคม ชุมชน และองค์กร เป็นไปตามแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-Pandemic

พล.อ.สุพจน์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ได้มีการประเมินสถานการณ์รอบ 10 วัน และสถานการณ์ภาพรวมที่ผ่านมา โดยจัดทำข้อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณามาเป็นลำดับ ควบคู่กับนโยบายด้านการป้องกันการแพร่ระบาดที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่ด้วย ซี่งในวันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. จะมีการเสนอประเด็นต่างๆ เข้าที่ประชุม ศบค. เกี่ยวกับการพิจารณาปรับให้มีการผ่อนคลายให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงภาวะปกติให้มากที่สุดอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และมีแผนด้านสาธารณะสุขรองรับในทุกพื้นที่

อ่านข่าวเพิ่มที่ ข่าวสด

แชร์