28 ก.ค.นี้ ขึ้นทางด่วน 3 สาย 60 ด่านฟรี!

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน เปิดให้ขึ้นทางด่วน 3 สาย 60 ด่านฟรี 28 ก.ค.นี้ http://winne.ws/n28993

245 ผู้เข้าชม
28 ก.ค.นี้ ขึ้นทางด่วน 3 สาย 60 ด่านฟรี!

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ. ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน, ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน ในวันที่ 28 ก.ค.65 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับการยกเว้นเก็บค่าผ่านทางดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ NECL เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มที่ เดลินิวส์ 

แชร์