อดีตเลขาธิการศาลยุติธรรม เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ อ.กันตัง

อดีตเลขาธิการศาลยุติธรรม เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง http://winne.ws/n29045

244 ผู้เข้าชม
อดีตเลขาธิการศาลยุติธรรม เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ อ.กันตัง

     อดีตเลขาธิการศาลยุติธรรม เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


     วันนี้ (8 พ.ย.2565) ณ วัดโคกยาง ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะประธานที่ปรึกษาองค์กฐิน ให้การต้อนรับ นายสราวุธ เบญจกุล อดีตเลขาธิการศาลยุติธรรมและคณะ ในการเป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 โดยมีคณะพุทธศาสนิกชน ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินในครั้งนี้ โดยมี พระครูสังวรธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดโคกยาง เจ้าคณะอำเภอกันตัง และคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

     ทั้งนี้ มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบทุนซ่อมหลังคาศาลาการเปรียญ ทำบุญกฐินสามัคคี วัดโคกยาง ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 869,738.-บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

อดีตเลขาธิการศาลยุติธรรม เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ อ.กันตัง
อดีตเลขาธิการศาลยุติธรรม เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ อ.กันตัง
อดีตเลขาธิการศาลยุติธรรม เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ อ.กันตัง
อดีตเลขาธิการศาลยุติธรรม เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ อ.กันตัง
แชร์