SME ปรับแผนกัน NPL สูง

กลุ่มธุรกิจ SME ถือว่ามีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีจำนวนเกือบถึง 3 ล้านราย หรือร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด http://winne.ws/v10159

653 ผู้เข้าชม

ที่มา:     NOW26.TV     >     พิกัดข่าวเช้า   /       วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

แชร์