ยืนยันที่ดินที่ที่ใช้ก่อสร้างอาคารบุญรักษาที่ ปปง.มีมติให้อายัด เป็นที่ดินธรณีสงฆ์

เพจเฟซบุ๊กสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ยืนยันที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารบุญรักษาจำนวน 8 แปลงที่ ปปง.มีมติให้อายัด เป็นที่ดินธรณีสงฆ์ที่เจ้าของ ถวายให้กับวัดแล้วตั้งแต่ปี 2556 http://winne.ws/v15502

1.2 พัน ผู้เข้าชม

(Youtube - Thai PBS News - 11 May, 2017)

แชร์