เมือกหอยทากในประเทศไทย มีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณมากกว่า!!!

เมือกหอยทากสกัดสารดูแลผิวพรรณ ... นักวิจัยไทยอาจารย์จุฬาค้นพบเมือกหอยทากในประเทศไทย มีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณมากกว่าเมือกหอยทากทั่วไปในต่างประเทศถึง 30 เท่า http://winne.ws/v15208

1.6 พัน ผู้เข้าชม

 เมือกหอยทากสกัดสารดูแลผิวพรรณ ... นักวิจัยไทยค้นพบเมือกหอยทากในประเทศไทย มีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณมากกว่าเมือกหอยทากทั่วไปในต่างประเทศถึง 30 เท่า รวมถึงช่วยซ่อมแซมเปลือกและเนื้อเยื่อที่เกิดจากบาดแผลให้ผสานเร็วขึ้น เตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์หอยทากเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้วิดิโอจากhttps://www.facebook.com/wat.dhammakaya.benelux/?fref=ts

แชร์