พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ “พระผู้เปลี่ยนมาร...ให้เป็นคน

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ “พระผู้เปลี่ยนมาร...ให้เป็นคน” ผู้เขียนหนังสือ “1 พระอาจารย์ 9 มารร้าย ปิดอบายใน 1 พรรษา” ที่แสดงให้เห็นว่าธรรมะสามารถเปลี่ยนคนที่ไม่มีหนทางค้นพบชีวิตและความสุขให้พบกับแสงสว่างได้ http://winne.ws/v16902

352 ผู้เข้าชม

“แสงแรก” โปรเจคต้อนรับปีที่ 24 ของรายการเจาะใจ พบกับความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ โลก สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่บนโลกว่า ควรจะเป็นอยู่และเป็นไปอย่างไร จึงจะเกิดความสุขขึ้นกับทุกสิ่งมีชีวิตได้

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ “พระผู้เปลี่ยนมาร...ให้เป็นคน” ผู้เขียนหนังสือ “1 พระอาจารย์ 9 มารร้าย ปิดอบายใน 1 พรรษา” ที่แสดงให้เห็นว่าธรรมะสามารถเปลี่ยนคนที่ไม่มีหนทางค้นพบชีวิตและความสุขให้พบกับแสงสว่างได้ ด้วยแนวทางเฉพาะตัวของท่าน อันเกิดจากประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็ก แต่จุดเปลี่ยนเกิดจากมีโอกาสเรียนเรื่องกรรมฐาน กับพระอาจารย์รูปแรกคือหลวงพ่อเสือดำ วัดศรีนวลธรรมวิมล 

ลูกศิษย์ของพระอาจารย์เป็นเสือ เป็นโจร เป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับ แต่พระอาจารย์เปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้โอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง ด้วยแนวความคิดว่าใช้ธรรมะเปลี่ยนชีวิตได้

แชร์