3 สิ่งที่ซ่อนไม่มิด!!! - พระอาทิตย์ พระจันทร์ ความจริง

เพราะความจริงยังไงก็ต้องถูกเปิดเผยสักวัน คุณไม่จำเป็นต้องพูดหรือขุดคุ้ยข้อเสียของผู้อื่นเพราะคุณไม่ได้ดูดีเลยตอนคุณทำให้คนอื่นดูแย่ มาจับข้อเสียของตัวเองแล้วแก้ไขพัฒนาตัวเองดีกว่า ใครก็อยากเป็นคนดีทั้งนั้น คนดีก็มีอดีต คนไม่ดีก็ควรมีอนาคต ... http://winne.ws/v19093

3.7 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : ฌอน บูรณะหิรัญ – SeanBuranahiran

https://www.youtube.com/watch?v=0HykmiCIO_s

แชร์