“เศรษฐกิจพอเพียง” คำสอนของในหลวง ร.9 ตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ...

พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร ได้ขยายความคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งคือความพอเหมาะ พอดี และพอควร เป็นความฉลาดในการใช้ชีวิต ตรงกับหลักสอนคือ “ทางสายกลาง” นั่นเอง ... http://winne.ws/v19885

996 ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : ThaiPBS

https://www.youtube.com/watch?v=qD_jcNlKNt4

แชร์