สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เก็บพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่ ๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินตาม และประทับพระราชอาสน์ ที่หน้าอาสน์สงฆ์เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้าส่วนพระบรมราชสรีรางคาร เจ้าพนักงานจะได้ประมวลลงในพระผอบโลหะปิดทอง ... http://winne.ws/v19962

1.0 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : thaitv6         

https://www.youtube.com/watch?v=frTdiPskZvY

แชร์