แม่ค้าตาลเฉาะ..จะมาบอกว่า ยิ่งสวดธรรมจักรกว่าวันละ 20 จบ ยิ่งขายดี จนไม่พอขาย

แต่ก่อนก็ไม่เชื่อ แต่เกรงใจพระที่มาบอก ว่าสวดเถอะครอบครัวจะมีสุข ค้าขายดี อบอุ่น ก็เลยลองสวดแค่ 3-5 จบ ก็ขายดีกว่าเดิม เลยลองสวดทุกวัน ยิ่งขายดี จาก 1 ถัง เป็น 2 ถัง จนไม่พอขาย รู้ความหมายบ้างไม่รู้บ้าง แต่ก็ขายดี เปิดทั้งวัน แล้วก็ก่อนนอนที่บ้านอีก http://winne.ws/v21192

1.1 พัน ผู้เข้าชม

อปฺปมาโณ พุทฺโธ อานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณ 

อปฺปมาโณ ธมฺโม อานุภาพแห่งพระธรรมไม่มีประมาณ 

อปฺปมาโณ สงฺโฆ อานุภาพแห่งพระสงฆ์ ไม่มีประมาณ 

สวดไปขายไป จากเดิม 1000 บาท เพิ่มเป็น 3000 บาท 

เมื่อก่อน ก็ไม่เชื่อ พระอาจารย์มาบอกสวดเถอะ ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น ค้าขายดี จึงได้ทดลอง สวดวันละ 3- 5 จบ ก็ดีขึ้น เลยลองสวดทุก ๆ วันสิ สวดได้ 10 วัน ขายดีมาก ปลื้มมากเลย ให้ช่วยกันมาสวดแล้วกิจการชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทันตาเห็นภายใน 7 วัน เชื่อแล้วค่ะ พอเชื่อมั่นก็สวดวันละ กว่า 20 จบ กลางคืนสวดอีกต่างหาก ยิ่งดังยิ่งขายดี 

ขอบคุณวิดิโอดี ๆ จาก พลังบุญธรรมจักร : https://youtu.be/2N2trC3yG0M

แชร์