ตะลึง!! ชมคลิปอัศจรรย์..พระจีน 106 ปี เถ้ากระดูกกลายเป็นพระธาตุหลากสีสัน

เรื่องราวของ "พระธาตุ" นับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวพุทธ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อพระบรมศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนั้น พระอัฐิของพระพุทธองค์ได้กลายเป็น "พระบรมสารีริกธาตุ" http://winne.ws/v21907

2.8 พัน ผู้เข้าชม

เห็นกันจะจะ ด้วยตา ชมให้จบนะครับทำให้มีพลังใจเพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดียิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ

เรื่องราวของ "พระธาตุ" นับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวพุทธ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อพระบรมศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนั้น พระอัฐิของพระพุทธองค์ได้กลายเป็น "พระบรมสารีริกธาตุ" อย่างน่าอัศจรรย์ราวกับว่า พระพุทธองค์ได้ทรงมอบสิ่งนี้ไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธา ได้เคารพเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

ซึ่งนอกเหนือจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระเถระเจ้าหลาย ๆ ท่าน เมื่อละสังขาร และปลงร่างสังขารไปแล้วนั้น เถ้าอัฐิของท่านได้ปรากฏเป็นพระธาตุได้ให้เห็นเช่นกัน  

เรื่องราวดังกล่าวไม่ได้ปรากฎแค่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียว หากแต่ปรากฎในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธประเทศอื่น ๆ ด้วย เช่นกัน รับชมรับฟังพร้อม ๆ กันเลยครับ


ที่มา : http://www.tnews.co.th/contents/363473

ขอบคุณข้อมูลคลิปจาก : PLODLOCK - ปลดล็อค

แชร์