สุขสันต์วันแห่งความรัก ฟังเพลงนี้พร้อมกันครับ

วันวาเลนไทน์จริง ๆ เป็นวันแห่งความรักสากล คือรักมนุษย์ทุกคนในโลก ด้วยความปรารถนาดี ไม่มีกิเลสตัณหาราคะเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นความรักเพื่อนมนุษย์ของผู้ที่มีใจสูงส่ง อยากให้เพื่อนมนุษย์มีความสุข ให้รักกัน ไม่ให้ทะเลาะเบาะแว้งกัน http://winne.ws/v22311

898 ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก : Suchakree Thaweekul

วันแห่งความรักสากล มอบให้กับทุกคนด้วยความปรารถนาดีต่อกันจากใจจริง

         วันวาเลนไทน์จริง ๆ เป็นวันแห่งความรักสากล คือรักมนุษย์ทุกคนในโลก  ด้วยความปรารถนาดี  ไม่มีกิเลสตัณหาราคะเข้ามาเกี่ยวข้อง  เป็นความรักเพื่อนมนุษย์ของผู้ที่มีใจสูงส่ง อยากให้เพื่อนมนุษย์มีความสุข  ให้รักกัน  ไม่ให้ทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่ขัดแย้งกัน  ทรัพยากรที่มีจำกัดอยู่ในโลกนี้ก็แบ่งปันกัน

        แต่ช่วงหลังมา มีการเอามาแปลเข้าข้างกิเลสในใจ เพี้ยนจากเดิม ระยะแรกตั้งมาเพื่อความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจ  กลายเป็นวันที่ไม่บริสุทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ จนเดี๋ยวนี้ระบาดกันใหญ่เลย กลายเป็นเรื่องของการชิงสุกก่อนห่าม แล้วก็ย่อหย่อนในการที่จะไปป้องกันปราบปราม หรือไปให้ความรู้ เรื่องการมีคู่ครอง

cr. ความรักแท้


International loving day

       The really meaning of valentine’s Day is the international loving day ,love to all human in the world ,wish for well to all being no desire ,

       Love all human who has noble-minded ,wish all human have a happiness ,love each other no quarrel and share the limited resources on earth together 

Laungpor Dhammajayo

แชร์