นิทานพื้นบ้านเรื่องลูกกตัญญู !!!

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี คนดีทำดีย่อมได้ดี นิทานเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ ร่วมพิจารณาไปพร้อม ๆ กัน http://winne.ws/v24378

2.4 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : อาจารย์ยอด

แชร์