การปฏิบัติธรรม / การนั่งสมาธิคืออะไร ?

การปฏิบัติธรรม ก็คือ การนั่งสมาธิ แล้วการนั่งสมาธิคืออะไร เรามาดูคนรุ่นใหม่กล่าวถึงการนั่งสมาธิกัน ว่าส่งผลต่อผู้นั่งสมาธิอย่างไร ความละเอียดของจิตคืออะไร เกี่ยวกับการทำความดีอย่างไร http://winne.ws/v25871

6.5 พัน ผู้เข้าชม

นั่งสมาธิ 3 วันแรก เพื่อเคลียร์ของเก่าที่อาจตกค้างเรื่อง โลภ โกรธ หลง เคลียร์สิ่งไม่ดีก่อน พอเริ่มวันที่ 4 เป็นต้นไปเราก็จะนิ่งขึ้นเป็นลำดับ ถ้านิ่งก็คือนั่งสมาธิ

คนเราควรนั่งสมาธิต่อเนื่องอย่างต่ำ 7 วัน ปีละครั้ง เหมือนเป็นการดีท๊อกซ์จิตวิญญาณ

การทำสมาธิทำเพื่อให้จิตสงบ เกิดจากการที่จิตรวมอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเมื่อเรารวมจิตของเราได้จะเกิดกำลัง (หรือ พลัง) ที่เราสามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้หากคลื่นตรงกันและขึ้นกับกำลังที่เราฝึกมา

สมาธิไม่ใช่นั่งนาน แต่อยู่นิ่งได้นานจึงเกิดสมาธิ  นิ่งนานคือไม่ฟุ้งซ่าน นิ่งได้ตั้งแต่เริ่มนั่ง

ผู้ที่นั่งสมาธิได้จะสามารถสัมผัสกับจิตวิญญาณตัวเอง รู้จักตัวเอง รักสิ่งรอบข้าง จิตที่ไม่ซับซ้อนจะเข้าถึงสมาธิได้ง่ายขึ้น คือใจใส ต้องสงบและมีสติ คือรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นทุกเรื่องทุกอย่าง เราแค่รู้อะไรเกิดขึ้นภายนอก รู้ว่าเรากำลังนั่งสมาธิอยู่ โดยเราไม่คาดหวังอะไร นั่งแล้วได้ความรู้เกิดขึ้นอัศจรรย์

สรุป การนั่งสมาธิคือ นั่งให้สบาย ไม่คาดหวัง ไร้คิด(คือไม่คิดอะไร) นั่งให้จิตสงบ ฝึกสะสมให้ชินกับความสงบ รู้ตัวอย่างมีสติ

 

ขอขอบคุณ : Sean Buranahiran– ฌอน บูรณะหิรัญ

แชร์