วิธีอธิษฐานให้ได้ดังใจ !!!

วิธีอธิษฐาน ให้ได้สิ่งที่ต้องการดังใจปรารถนา ต้องเริ่มด้วยใจที่สวยงาม http://winne.ws/v26258

2.4 พัน ผู้เข้าชม

ทุกอย่างเริ่มที่ ใจ คือ อารมณ์ ประคองให้เป็นอารมณ์ที่สวยงามตลอดเวลา

ก่อนที่จะทำอะไร ก่อนที่จะอธิษฐานอะไร ปรับตัวเองให้อยู่ในห้วงแห่งอารมณ์ที่สวยงามก่อน ปรับตัวเองให้อยู่ในห้วงอารมณ์สูงๆ อย่าอยู่ในห้วงอารมณ์ต่ำ ๆ

อารมณ์ต่ำ ๆ เช่น ความกลัว ความโมโห ความโกรธ เพราะทำให้เรารู้สึกไม่ดี ไม่พอใจ รู้สึกอึดอัด ซึ่งถ้าเราเริ่มจากอารมณ์ต่ำ ๆ ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่

แต่ถ้าเราอธิษฐานตอนที่เราอยู่ในห้วงอารมณ์สูง ๆ คือ อารมณ์ดี ๆ แล้วการกระทำก็จะออกมาดี

ฉะนั้น ไม่ใช่ปรับภายนอก ไม่ใช่ไปปรับคนอื่นไม่ใช่ไปบอกคนอื่นให้เปลี่ยนก่อนแล้วฉันจึงมีความสุข หรือสถานการณ์ต้องเปลี่ยนก่อนฉันจึงมีความสุข ไม่ใช่นะ เราต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเราเองก่อน พอเราอารมณ์สูงขึ้น คือมีอารมณ์ดีขึ้น มีความสุขขึ้น พอเราปรับได้เหมือนเราได้จูนกับจักรวาล และได้รับการดลใจให้ทำสิ่งที่มันใช่

วิธีการปรับเปลี่ยนอารมณ์ คือ เราต้องอยู่ในอารมณ์ขอบคุณก่อน ก่อนขอเราต้องขอบคุณก่อน ต้องอยู่ในอารมณ์ให้อภัยก่อน จึงจะมีประสิทธิภาพในการอธิษฐานขอของเรา

อันที่จริงสูงสุดคือ การกตัญญู ให้เราอยู่ในอารมณ์กตัญญูก่อน รู้ซึ้งรู้สึกขอบคุณก่อน แล้วจึงค่อย ๆ เข้าถึงคำอธิษฐานที่เราต้องการขอ หรือการพยายามหาทางแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะได้รับคำตอบที่ง่ายขึ้น ทุกอย่างที่เราอธิษฐานขอในช่วงอารมณ์ดี ๆ จะทำให้ทุกสิ่งคลี่คลาย และดีสำหรับทุกคน

สรุป คือ ละอารมณ์ไม่ดีทั้งหลาย ให้อยู่ในห้วงอารมณ์ดี ๆ จิตใจดีงามแล้วจึงอธิษฐานขอ สูตรนี้เหมือนคำสอนสำหรับชาวพุทธที่ว่า ให้ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส แล้วจึงอธิษฐานหรือตั้งความหวัง

 

ขอขอบคุณข้อมูล : บัณฑิตอึ้งรังษี BUNDIT U.

ขอขอบคุณรูปภาพ : อธิษฐาน

แชร์