วิธีฝึกใจให้ผ่องใส !!!

เมื่อใดที่เรารู้สึกว่ามีความพอใจ มีความสบายใจ มีความสุข นั่นคือ ใจผ่องใส http://winne.ws/n26232

3.4 พัน ผู้เข้าชม
วิธีฝึกใจให้ผ่องใส !!!

ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่า ทุกปัญหาในโลกนี้แก้ไขได้ ด้วยความสะอาด

ถ้าไม่สะอาด เราก็คงไม่ได้เกิด เกิดแล้วอยู่ในที่สกปรกไม่ถูกสุขลักษณะก็แคระแกรนเป็นโรคอาจจะตายก่อนโต หรือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วบุคลิกไม่ดีก็ไม่เป็นที่ยอมรับ ก็อาจไม่มีใครว่าจ้างให้ทำงาน เป็นต้น

แต่ถ้าบ้านหรือที่อยู่อาศัยของเราสะอาด เสื้อผ้าสะอาด ข้าวของเครื่องใช้สะอาด อาหารการกินสะอาด สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ มีปัญญาเรียนรู้และทำมาหากิน สามารถเก็บออมเงินทองไว้ใช้ยามจำเป็นหรือเมื่อแก่เฒ่า ทั้งหมดทั้งมวลแค่เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราคนเดียวเราก็ต้องการความสะอาดเป็นพื้นฐานอันดับแรก

ใจของคนเราฝึกได้จากกิจวัตรประจำวันด้วยการทำความสะอาด ตัวอย่างเช่น เรื่องห้องน้ำ

เมื่อเราทำความสะอาดห้องน้ำ เราก็จะรับรู้ได้ถึงความสะอาด ทำให้รู้สึกว่าตัวเราเองก็สะอาดและอารมณ์ดี  สบาย ๆ ใจเย็น ๆ หรือเพราะความสะอาดหลังการอาบน้ำ ก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นสบายตัว ใจเย็น ๆ ไม่เร่งร้อน ไม่เร่งรีบ จะทำกิจกรรมใดก็สำเร็จแบบราบรื่น จะอ่านหนังสือเตรียมสอบ จะคิดเรื่องงาน จะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิก็สบาย ๆ

หากเรามีห้องน้ำที่แห้งสะอาด เมื่อเราเข้าใช้ห้องน้ำเราก็จะรู้สึกสบาย ๆ เป็นห้องที่ทำให้มีความสุขเพราะเราได้ปลดปล่อยความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะ-อุจจาระ หนาว-ร้อนเราก็ใช้ห้องน้ำที่แหละเป็นห้องส่วนตัวทำให้เรารู้สึกสบายกาย ทำให้สดชื่นขึ้น  เมื่อสบายกาย ความสบายใจก็ตามมา รู้สึกขอบคุณห้องน้ำ ขอบคุณที่มีห้องน้ำที่สะอาดให้เราได้ใช้

วิธีฝึกใจให้ผ่องใสก็คือการทำความสะอาดตัวเราก่อนเป็นอันดับแรกรวมถึงสิ่งรอบกายทุกอย่างและทุกที่ที่เราอยู่ ที่เราต้องสัมผัส ขยายไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้กว้างไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อคงความผ่องใสของใจของเราเอง  แต่อย่างไรก็ตาม สะอาดเพียงกายภายนอกยังไม่พอ เราต้องสะอาดให้ครบทั้งกาย วาจา และใจ ด้วยการ "คิดดี พูดดี ทำดี" อย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์ของการมีใจผ่องใส เมื่อใจใสก็เหมือนน้ำที่ใส น้ำที่ใสเราเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่าง น้ำขุ่นอาจมองไม่เห็นบางเรื่องบางอย่าง ใจที่ขุ่นก็มองไม่เห็นในบางเรื่องบางอย่างเช่นกัน  ใจใสเห็นทุกปัญหา เมื่อเห็นปัญหาก็แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น ช่วยให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น

สรุป

1)  สะอาด => พอใจ =>สบายใจ => มีความสุข => ใจผ่องใส

2)  สะอาด => พอใจ =>สบายใจ => มีความสุข => ใจนิ่ง(ทำสมาธิ) => ใจใสแจ๋ว

ที่ใดสะอาด ใจของเราก็จะสบาย ๆ ใจเย็น ๆ โดยอัตโนมัติเป็นที่มาของคำว่าใจผ่องใส” หรือ “จิตใจผ่องใส” คือใจที่ไม่มีปัญหา มีแต่ความพอใจ สบายใจ มีความสุข นั่นเอง

 

ขอขอบคุณข้อมูล : na_diary (Cr. ครูบาอาจารย์ผู้ทุ่มเทพร่ำสอน)

ขอขอบคุณรูปภาพ : ใจผ่องใส

แชร์