ชาคริต แย้มนาม รับการฉีดวัคซีนเพราะต้องอยู่กับคนหมู่มาก

ต้องทำงานกับคนหมู่มากค่อนข้างสุ่มเสี่ยง คงต้องฉีดเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้ http://winne.ws/v28154

604 ผู้เข้าชม

ขอบคุณข้อมูล เพจกรมควบคุมโรค

แชร์