บทเรียนชีวิตจากวิกฤตที่ไม่ได้ตั้งตัว ทอดมันปันสุข

บทเรียนชีวิตจากวิกฤตที่ไม่ได้ตั้งตัว ทอดมันปันสุข ที่เป็นผู้ให้สร้างความสุขใจและรอยยิ้มเสมอ "เฉลิมชาติ สงวนชาติ" เจ้าของร้าน ทอดมันกุ้ง ต.เหลิม http://winne.ws/v28237

457 ผู้เข้าชม

ขอบคุณเนื้อหาดีๆ จากรายการ Next People คนไม่หมดไฟ MONO29

แชร์