น้ำแข็งยูนิค ใส่ฟอร์มาลีน จริงหรือ?

น้ำแข็งยูนิค ไม่ได้ผสมฟอร์มาลีนอย่างที่เข้าใจ http://winne.ws/v3189

2.2 พัน ผู้เข้าชม

Youtube : สํานักข่าวไทย TNAMCOT

แชร์