ลูกหมีน้อยหนีตายจากเสือคูการ์ (อันตรายนั้นมากมายอย่าไกลผู้ใหญ่จะปลอดภัย เชื่อฟังผู้ใหญ่จะดีเอง)

ลูกหมีน้อยหนีตายจากเสือคูการ์ (อันตรายนั้นมากมายอย่าไกลผู้ใหญ่จะปลอดภัย เชื่อฟังผู้ใหญ่จะดีเอง พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากกว่าเรา อย่าดูถูกผู้สูงอายุ จงเคารพและเรียนรู้ประสบการณ์จากท่าน) http://winne.ws/v4267

2.2 พัน ผู้เข้าชม
แชร์