"ยูเนสโก" สดุดีในหลวง ร.9

"ยูเนสโก" น้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมยกย่องพระองค์ทรงสร้าง "ประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษ" ในด้านวัฒนธรรมและการศึกษา ด้วยหลักปรัชญาแห่งความพอเพียง http://winne.ws/v9181

614 ผู้เข้าชม

ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก นางอิรินา โบโกวา เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสของฝรั่งเศสเพื่อลงนามถวายความอาลัยและถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ให้การต้อนรับ

ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ของยูเนสโกมีแถลงการณ์ว่า ตลอดรัชสมัย 7 ทศวรรษแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อการยกระดับและพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกร โดยไม่ทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นกับพระวรกายของพระองค์เองแม้แต่น้อย และการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระอุปนิสัยและพระราชจริยวัตรศึกษาหาความรู้ในศาสตร์หลายแขนงตลอดเวลา ถือเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่ายิ่งให้กับการทำงานของยูเนสโก

นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังระบุว่า พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม และการพัฒนาด้วยแนวทางอันยั่งยืนจะเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาคมโลกน้อมนำไปปฏิบัติตามตลอดไป พระองค์ทรงสร้าง "ประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษ" ในด้านวัฒนธรรมและการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนับสนุนกิจการของยูเนสโกตลอดมา

ยูเนสโกระบุว่า ในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ ยูเนสโกขอเป็นกำลังใจให้ชาวไทยทุกคน และขอให้ชาวไทยดำเนินรอยตามแนวทางพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงวางรากฐานไว้ให้สืบไป ขณะที่ยูเนสโกจะขออัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเตรียมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนปี 2573 ตามกรอบของสหประชาชาติ หรือยูเอ็นด้วย

ที่มา :     NOW26.TV       /       พิกัดโลก

                วันที่ 19 ตุลาคม 2559  

แชร์