สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียน พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์การเรียน พร้อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาแก่โรงเรียนต่าง ๆ ยังความปลาบปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ http://winne.ws/n17016

658 ผู้เข้าชม
1.1พัน share
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียน พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน แก่นักเรียนในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์

ณ วันที่ 7 ก.ค.2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอกราชรักษ์ ฝนมณี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมพิธี

สำหรับพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน ในครั้งนี้ มีนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมพลมณีรัตน์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดบ้านหนองแขม, โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม และโรงเรียนบ้านไผ่ลวก อ.กระสัง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านถนน-กระสัง และโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี อ.ห้วยราช และโรงเรียนบ้านหนองขวาง อ.เมือง เข้ารับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 826 คน ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้น้อมนำพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการเรียนการสอน

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ ที่มารับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน ยังความปลาบปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในวันเดียวกันนั้น พันเอกราชรักษ์ อัญเชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบที่แก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสวายตางวน ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกับ โรงเรียนบ้านหนองกับ และโรงเรียนบ้านสวายตางวน,โรงเรียนบ้านปะเคียบ และโรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.คูเมือง และโรงเรียนอมรสามัคคี อ.นาโพธิ์ เข้ารับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน704คน ยังความปลาบปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียน พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียน พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มา: http://www.siamrath.co.th/n/19246

แชร์