บวชทดแทนคุณพ่อแม่ ได้อย่างไร??

ลูกบวชลูกก็ต้องได้บุญ ในฐานะที่ได้ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตามลูก ..... http://winne.ws/n24531

2.9 หมื่น ผู้เข้าชม
บวชทดแทนคุณพ่อแม่  ได้อย่างไร??ภาพ : JNMB PHOTOGANG

 อานิสงส์ของการบวชนั้นมีมากมาย  เราคงเคยได้ยินกับคำกล่าวที่ว่า 

  " การบวช ทำให้ปิดประตูอบาย  เปิดประตูสวรรค์ แก่เราได้ "  

  หากผู้บวชนั้นมีความตั้งใจปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ   อานิสงส์ที่ได้ก็ยิ่งเพิ่มพูนไปตามการปฏิบติตัวของเรา  และไม่เพียงแต่ตัวผู้บวชจะได้รับผลบุญที่เกิดจากการบวชเท่านั้น  แต่ผลบุญนี้ยังส่งผลไปถึงบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดแก่เรา  

บวชทดแทนคุณพ่อแม่  ได้อย่างไร??

การบวช สามารถทดแทนคุณพ่อแม่ได้อย่างไร  ?


 พระเผด็จ ทัตตชีโว  ได้เมตตาอธิบายคำตอบไว้ดังนี้

   " เรื่องของความเชื่อ ใครจะเชื่ออย่างไรก็เรื่องของเขา ส่วนเราซึ่งเป็นชาวพุทธและเป็นคนรุ่นใหม่ จะตัดสินใจเชื่ออย่างไรควรพิจารณาดูเหตุดูผล เหตุผลตามหลักของพระพุทธศาสนาบอกไว้ว่า ใครทำดีคนนั้นก็ได้ดี ใครทำชั่วคนนั้นก็ได้ชั่ว ใครทำใครได้

    ลูกบวชลูกก็ต้องได้บุญ ในฐานะที่ได้ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตามลูก บุญส่วนนี้จึงไม่ได้ แต่จะได้บุญส่วนอื่นคือได้บุญในฐานะที่สนับสนุนให้ลูกบวช และในฐานะที่ลูกบวชแล้ว ก็เลยตามไปตักบาตรให้ด้วยความเป็นห่วงพระลูกชาย ครั้นเมื่อไปตักบาตรแล้ว ก็ไม่ได้ตักให้เฉพาะพระลูกชายของตัวเองหรอก ตักบาตรให้พระองค์อื่นๆ ด้วย ท่านก็เลยได้บุญจากการให้ทานเพิ่มขึ้นมาอีก

    คุณพ่อคุณแม่บางคนด้วยความเป็นห่วงลูกมาก จึงตามพระลูกชายไปอยู่ที่วัดตั้งครึ่งค่อนวันเกือบทุกวัน ก็เลยได้โอกาสฟังเทศน์ ได้ความรู้เรื่องบุญเรื่องบาป ทำให้รักบุญกลัวบาปมากยิ่งขึ้น ท่านจึงได้บุญตรงนี้อีกส่วนหนึ่ง หรือไหนๆ ก็มาถึงวัดแล้วเห็นญาติโยมคนอื่นๆ ที่มาวัดเขาถือศีล ภาวนา เขานั่งสมาธิ (Meditation)กัน ก็เลยทำตามเขาไปด้วย ได้เข้าพวกเข้าหมู่เป็นนักปฏิบัติธรรมไป

    เพราะฉะนั้นนอกจากท่านจะได้บุญจากการตักบาตรทำทานแล้ว ท่านยังได้บุญจากการรักษาศีล และเจริญภาวนาอีกด้วย 

บวชทดแทนคุณพ่อแม่  ได้อย่างไร??

     บุญที่เกิดขึ้นคนละลักษณะ คนละส่วนกัน แต่ว่าได้บุญแน่นอน ยกเว้นคุณพ่อคุณแม่บางคน พอลูกบวชแล้วท่านก็อยู่เฉยๆ คิดว่าจะได้รับบุญจากพระลูกชาย ทำแบบนี้ไม่ได้บุญหรอกนะ ก็ไม่ได้ตักบาตร ไม่ได้ตามไปฟังเทศน์ที่วัด จะได้บุญมาจากไหน แต่ก็มีเหมือนกันที่พ่อไม่ไปวัด แต่พระลูกชายมาเทศน์ให้ฟังถึงบ้านก็เลยชื่นใจ ยอมทำตามที่พระลูกชายสอน ไปตักบาตร ไปถือศีล นั่งแหละคุณพ่อคุณแม่จะได้บุญตรงนั้น "อ้างอิง : 

รายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทางดีเอ็มซี

แชร์