ตราสัญลักษณ์ และสีประจำของแต่ละพระองค์

ตราสัญลักษณ์ สี ประจำของแต่ละพระองค์ http://winne.ws/n9086

9.0 หมื่น ผู้เข้าชม

            ถือว่ารู้ไว้เป็นศรีแก่ตัว อย่างที่ทราบกันดีราชวงศ์ไทย์มีตราสัญลักษณ์ประจำของแต่ละพระองค์ เพื่อให้ไม่เกิดความสับสน เรามาดูกันว่า ตราสัญลักษณ์ สี ประจำของแต่ละพระองค์เป็นแบบไหนกันบ้าง

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำของแต่ละพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตราสัญลักษณ์ "ภปร" สีประจำพระองค์ "สีเหลือง"

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำของแต่ละพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ตราสัญลักษณ์ "สก" สีประจำพระองค์ "สีฟ้า"

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำของแต่ละพระองค์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ตราสัญลักษณ์ "มวก" สีประจำพระองค์ "สีเหลือง"

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำของแต่ละพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตราสัญลักษณ์ "สธ" สีประจำพระองค์ "สีม่วง"

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำของแต่ละพระองค์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

 ตราสัญลักษณ์ "จภ" สีประจำพระองค์ "สีส้ม"

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำของแต่ละพระองค์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ตราสัญลักษณ์ "อร" สีประจำพระองค์ "สีแดง"

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำของแต่ละพระองค์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

ตราสัญลักษณ์ "สล" สีประจำพระองค์ "สีม่วง"

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำของแต่ละพระองค์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ตราสัญลักษณ์ "พภ" สีประจำพระองค์ "สีส้ม"

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำของแต่ละพระองค์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

ตราสัญลักษณ์ "สร" สีประจำพระองค์ "สีส้ม"

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำของแต่ละพระองค์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ตราสัญลักษณ์ "ทป" สีประจำพระองค์ "สีฟ้า"

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำของแต่ละพระองค์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ตราสัญลักษณ์ "สภ" สีประจำพระองค์ "สีฟ้า"

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำของแต่ละพระองค์ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ohm

ที่มา  news.jarm.com

แชร์