เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ

เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พร้อมด้วยพระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ http://winne.ws/n9236

1.4 หมื่น ผู้เข้าชม
เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ

เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พร้อมด้วยพระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ

           ข่าวการเสด็จสู่สวรรคาลัย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังความเศร้าเสียใจ และอาลัยรักยิ่ง มาสู่พสกนิกรชาวไทยทั่วโลก ขณะที่ประชาชนจำนวนมาก ต่างตามหาพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง ร.9 และพระบรมวงศานุวงศ์ มารวบรวมไว้เพื่อน้อมระลึกถึงพระองค์ท่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

          วันนี้ (18 ตุลาคม 2559) เราจึงน้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระราชโอรส และพระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถอันอบอุ่น เมื่อทรงใช้เวลาด้วยกันเป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kate Napaphat ได้รวบรวมไว้ มาฝากให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับชมกันค่ะ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://hilight.kapook.com/view/143681

เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ
เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ
เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ
เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ
เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ
เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ
เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ
เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ
เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ
เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ
เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ
เปิดภาพหาชมยาก... พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 พระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระราชอิริยาบถแสนอบอุ่น ประทับใจ
แชร์