"พระองค์เจ้าโสมสวลี" ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ 5 รอบ 13 ก.ค.นี้

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 13 ก.ค.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร http://winne.ws/n17114

613 ผู้เข้าชม
1.1พัน share
"พระองค์เจ้าโสมสวลี" ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ 5 รอบ 13 ก.ค.นี้

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 13 ก.ค.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ การนี้เสด็จขึ้นเกย ทรงปล่อยโค จำนวน 1 คู่ แล้วเสด็จไปทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 65 ตัว เสด็จไปยังบริเวณท่าน้ำ อธิบดีกรมประมง กราบทูลรายงาน และเชิญเสด็จไปทรงปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 390,000 ตัว จากพันธุ์ปลา 9 ชนิด โดยทรงตัดแถบแพรปล่อยพันธุ์ปลา ทั้งนี้ ก่อนประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จกลับ อธิบดีกรมประมง ถวายผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

ที่มา: http://www.siamrath.co.th/n/19468

"พระองค์เจ้าโสมสวลี" ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ 5 รอบ 13 ก.ค.นี้
แชร์