ในหลวงฯ โปรดเกล้าฯให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

วันนี้ 24 พ.ย.60 ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่คลองเปรมประชากร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เริ่มต้นจากซอยเผ่าบุญธรรม ถึงหลังสำนักงานธนะและเพื่อนทนายความ ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร กำลังพลและประชาชนจิตอาสา http://winne.ws/n20749

574 ผู้เข้าชม
ในหลวงฯ โปรดเกล้าฯให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

ในหลวงฯ โปรดเกล้าฯให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานคร และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคลองต่าง ๆ

วันนี้ 24 พ.ย.60 ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่คลองเปรมประชากร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เริ่มต้นจากซอยเผ่าบุญธรรม ถึงหลังสำนักงานธนะและเพื่อนทนายความ ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร กำลังพลและประชาชนจิตอาสารวมพลที่โรงเรียนวัดรังสิตซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการภาคสนาม รับลงทะเบียนจิตอาสาที่จะเข้ามาปฏิบัติงานและรับสมัครจิตอาสาใหม่ที่มาร่วมปฏิบัติงานในวันนี้ 

หลังจากรับทราบภารกิจและแบ่งหน้าที่ตามที่รับมอบหมาย ประกอบด้วย การตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะมูลฝอยบริเวณริมคลองเปรมประชากร ทาสีสะพาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่ชุมชนเลียบคลองเปรมประชากรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดตา ซึ่งแม้ในวันนี้จะมีอากาศร้อนจัด แต่กำลังพลและประชาชนจิตอาสาก็ยังคงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ได้ย่อท้อต่อการปฏิบัติงานแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยกำลังพลและประชาชนจิตอาสาและพระราชทานอาหารที่ปรุงสดใหม่และน้ำดื่มมาให้บริการอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังได้รับการต้อนรับและน้ำใจจากประชาชนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี จึงทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ในหลวงฯ โปรดเกล้าฯให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

ประชาชนในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือและอยากที่จะปรับปรุงพื้นที่ของตนให้สะอาดน่าอยู่ เช่นนางภัคจิรา อ่อนทอง อายุ 55 ปี ชาวตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กล่าวว่า “ได้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ แล้วหลายครั้ง ส่วนในวันนี้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยเพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัย จึงอยากจะมีส่วนร่วมในการทำความดีในพื้นที่แถวบ้านของตัวเอง” ทั้งนี้ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความรู้สึกต่อกิจกรรมว่า “อยากจะขอขอบพระคุณในหลวงรัชกาลที่ 10 มาก ๆ ที่เปิดโอกาส ให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพราะกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนทุกคนได้มาช่วยเหลือกัน พัฒนาชุมชนต่าง ๆ ซึ่งในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง ก็จะเห็นได้ถึง ความสามัคคีที่ประชาชนมีให้กัน ส่วนตัวก็จะขอทำความดีต่อไปเรื่อย ๆ”

ในหลวงฯ โปรดเกล้าฯให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
ในหลวงฯ โปรดเกล้าฯให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
ในหลวงฯ โปรดเกล้าฯให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
ในหลวงฯ โปรดเกล้าฯให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

ที่มา: https://www.siamrath.co.th/n/27013

แชร์