สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว พื้นที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาวและติดตาม การดำเนินการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอีมาดอีทราย http://winne.ws/n21962

197 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว พื้นที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว พร้อมทรงให้ติดตามรร.ในกองทุนการศึกษาจ.อุทัยธานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว พื้นที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจาก ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทย ภาคกลางตอนบนและจังหวัดอุทัยธานี ทำให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้างจึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรีพร้อมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวเมื่อ วันที่ 13 มกราคม  พุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนและเป็นขวัญกำลังใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว พื้นที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

โดยในวันดังกล่าว เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี  เดินทางไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาวและติดตาม การดำเนินการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี  พร้อมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  จำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี่  

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 11.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี   เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและความเดือดร้อนในเบื้องต้นกับเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎร  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว พื้นที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ในโอกาสนี้  ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ  ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

จังหวัดอุทัยธานี จัดเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบน ทิศเหนือติดกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากและอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันตกติดกับอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีและอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง มีสภาพภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและป่าไม้สลับเนินเขา ในฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม กับมีลมแรงจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือพัดนำความเย็นจากอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งเข้ามาทำให้อุณหภูมิลดลงและมีอากาศหนาวเย็น  โดยเฉพาะอำเภอบ้านไร่และอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ติดป่าเขา ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็นวงกว้าง

โดยจังหวัดอุทัยธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 68 ตำบล 632 หมู่บ้าน สำหรับอำเภอบ้านไร่แบ่งการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 136 หมู่บ้าน มีราษฎรอาศัยอยู่ 69,132 คน

ที่มา: https://www.siamrath.co.th/n/29866

แชร์