สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว พื้นที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาวและติดตาม การดำเนินการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอีมาดอีทราย http://winne.ws/n21962

187 ผู้เข้าชม
share

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว พร้อมทรงให้ติดตามรร.ในกองทุนการศึกษาจ.อุทัยธานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจาก ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทย ภาคกลางตอนบนและจังหวัดอุทัยธานี ทำให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้างจึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรีพร้อมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวเมื่อ วันที่ 13 มกราคม  พุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนและเป็นขวัญกำลังใจ

โดยในวันดังกล่าว เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี  เดินทางไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาวและติดตาม การดำเนินการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี  พร้อมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  จำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี่  

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 11.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี   เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและความเดือดร้อนในเบื้องต้นกับเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎร  

ในโอกาสนี้  ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ  ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

จังหวัดอุทัยธานี จัดเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบน ทิศเหนือติดกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากและอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันตกติดกับอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีและอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง มีสภาพภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและป่าไม้สลับเนินเขา ในฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม กับมีลมแรงจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือพัดนำความเย็นจากอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งเข้ามาทำให้อุณหภูมิลดลงและมีอากาศหนาวเย็น  โดยเฉพาะอำเภอบ้านไร่และอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ติดป่าเขา ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็นวงกว้าง

โดยจังหวัดอุทัยธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 68 ตำบล 632 หมู่บ้าน สำหรับอำเภอบ้านไร่แบ่งการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 136 หมู่บ้าน มีราษฎรอาศัยอยู่ 69,132 คน

ที่มา: https://www.siamrath.co.th/n/29866

แชร์