มิติใหม่ขรก.ไทย! การประปานครหลวงปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วยการปฏิบัติธรรม

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ มจร. อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://winne.ws/n26246

647 ผู้เข้าชม
มิติใหม่ขรก.ไทย! การประปานครหลวงปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วยการปฏิบัติธรรม
มิติใหม่ขรก.ไทย! การประปานครหลวงปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วยการปฏิบัติธรรม

        พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ประธาน คปพ. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานปิดโครงการปฏิบัติธรรม และกล่าวสัมโมทนียกถา หลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงานใหม่" การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562 ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีบุคลากรของสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร เป็นผู้อำนวยความสะดวก ด้านสถานที่และวิทยากร

อ่านต่อที่ http://www.banmuang.co.th

แชร์