นี่เลย !! บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 15 ภาษา เลือกได้ตามต้องการเลยครับ

นี่เลย !! บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 15 ภาษา เลือกได้ตามต้องการเลยครับ http://winne.ws/n14397

5.9 พัน ผู้เข้าชม
นี่เลย !! บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 15 ภาษา เลือกได้ตามต้องการเลยครับแหล่งภาพจาก Foniiz Fon - blogger

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 15 ภาษา

1-3  Dhammacakkappavaddana Sutta 转法轮经 (ไทย บาลีโรมัน จีน)

https://youtu.be/-twux8TmYFo?list=PL9c22sJIfhjjQw9pDcBqe_qK58JEE3WKY

4. Dhammacakkappavattana Sutta (Sub English) (ภาษาอังกฤษ)

https://youtu.be/FkqIqXGUHoY?list=PL9c22sJIfhjjQw9pDcBqe_qK58JEE3WKY

5. Dhammacakkappavattana Sutta (Sub German) (ภาษาเยอรมัน)

https://youtu.be/8HCd0W3lP6k?list=PL9c22sJIfhjjQw9pDcBqe_qK58JEE3WKY

6. Dhammacakkappavattana Sutta (Sub France) (ภาษาฝรั่งเศส)

https://youtu.be/OSGsCwJWrHo

7. Dhammacakkappavattana Sutta (Sub Japanese) (ภาษาญี่ปุ่น)

https://youtu.be/bw2XJhFYdhE

8. Dhammacakkappavattana Sutta (Sub Korea) (ภาษาเกาหลี)

https://youtu.be/yROleBXPXtE

9. Dhammacakkappavattana Sutta (Sub Nepal) บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาษาเนปาล

https://youtu.be/c2KKvI9QnZA?list=PL9c22sJIfhjjQw9pDcBqe_qK58JEE3WKY

10. Dhammacakkappavattana Sutta (Sub Myanmar) (ภาษาเมียนม่าร์)

https://youtu.be/BbZomJhOjTE

11. Dhammacakkappavattana Sutta (Sub Cambodia) บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาษากัมพูชา

https://www.youtube.com/watch?v=i5KBLLqCHXY

12. Dhammacakkappavattana Sutta (Sub Mongolia) บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาษามองโกเลีย

https://youtu.be/vTglgDCe-CQ?list=PL9c22sJIfhjjQw9pDcBqe_qK58JEE3WKY

13. Dhammacakkappavattana Sutta (Sub Serbia) บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาษาเซอเบีย https://youtu.be/3lmTtXqVzZI?list=PL9c22sJIfhjjQw9pDcBqe_qK58JEE3WKY

14. Dhammacakkappavattana Sutta (Sub Russia) บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาษารัสเซีย

https://youtu.be/mIw45gVkgXY

15. Dhammacakkappavattana Sutta (Sub Lithuania) บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาษาลิทัวเนีย

https://www.youtube.com/watch?v=fb6lzT19vAc

Dhammacakkappavattanasutta in 15 Languages

轉法輪經 15 種語言

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 15 ภาษา

..................

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9c22sJIfhjjQw9pDcBqe_qK58JEE3WKY

แชร์