#แฉธรรมกาย ขายบุญ จริงหรือ????

คนวัดพระธรรมกายก็ไม่เคยกลัวตกนรกจนต้องทำบุญหมดเนื้อตัวตามที่ถูกโจมตี แต่เพราะรู้ว่าบุญไม่สามารถไปล้างบาปได้ บุญก็ส่วนบุญ บาปก็ส่วนบาป http://winne.ws/n16436

9.1 พัน ผู้เข้าชม
#แฉธรรมกาย ขายบุญ จริงหรือ????

วัดพระธรรมกาย ขายบุญ

ตอนที่ 1

คนที่ชอบกล่าวหาวัดว่าเอาเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาใช้เป็นเครื่องมือหากิน 

ก็ต้องมาดูว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรบ้าง หลักๆพระพุทธองค์สอนให้ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส ด้วยการทำทาน การรักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนา 

ที่วัดพระธรรมกายก็ใช้หลักคำสอนนี้มาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด คนยังมาวัดไม่กี่ร้อย สอนให้เขาตัดความตระหนี่ออกจากใจ เป็นผู้ให้เพื่อเป็นเสบียงติดตัวข้ามภพข้ามชาติ 

เพราะเราไม่ใช่ตายแล้วสูญยังต้องเกิดอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วนสั่งสมบุญบารมีจนกว่าจะหมดกิเลสถึงจะได้ไม่ต้องเกิด และทานบารมีก็เป็นหนึ่งในบารมี10ทัศข้อแรกที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้

ที่สำคัญปัจจัยที่ญาติโยมนำมาถวายไม่ได้ไปเข้าย่ามหรือกระเป๋าใคร แต่นำไปใช้ในการก่อสร้างศาสนสถาน

ก็ลองคำนวณดูแล้วกันว่าต้องใช้งบประมาณขนาดไหนกว่าจะมีสิ่งก่อสร้างให้เห็นอยู่ในปัจจุบันและเพราะเห็นการขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดผลดีกับสังคม ประเทศชาติจึงช่วยกันทุ่มเทบริจาค

สร้างศาสนาสถานเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วโลกที่เขามีความเข้าใจ มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และอยากมีส่วนร่วมในการสร้างสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางในการร่วมกันทำความดี 

ที่นี่จึงไม่ใช่แหล่งทำธุรกิจหรือเป็นแหล่งหากินของใครตามที่มีผู้กล่าวหา เงินทุกบาททุกสตางค์ตกเป็นสมบัติของสงฆ์ของแผ่นดินไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งและเอาไปขายก็ไม่ได้ 

คนมีความศรัทธาเท่านั้นที่จะรู้คุณค่าของการทำบุญ และทำบุญด้วยความเคารพในทานของตน รู้ว่าทรัพย์ที่หามาด้วยความยากลำบากไม่ได้ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือหากินของใคร 

ตรงนี้ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกชัดเจนค่ะเขาถึงยินดี เต็มใจ ภูมิใจในสิ่งที่เขาทำแม้จะมีคนบางส่วนกล่าวโจมตี เพราะรู้ว่าไม่ใช่จึงไม่ได้หวั่นไหวแต่ประการใด 

มะขามป้อม ศรวารี

#ธรรมกายหลอกลวง#ธรรมกาย

#แฉธรรมกาย ขายบุญ จริงหรือ????

วัดพระธรรมกาย ขายบุญ

ตอนที่ 2

ประเด็นที่กล่าวหาว่าคนวัดทำบุญเกินตัวจนหมดตัวก็ไม่เป็นความจริง 

เพราะที่เห็นกลับตรงกันข้าม ชีวิตของแต่ละคนพลิกผัน บางคนก่อนเข้าวัดเป็นคนหาเช้ากินค่ำแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นนักธุรกิจ เป็นเศรษฐี มีบริษัทเป็นของตัวเอง พาญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ลูกจ้างเข้าวัดเพราะผลแห่งบุญที่ตนได้กระทำมาจนประสบความสำเร็จในชีวิต 

ถ้าไม่มีประสบการณ์จะเป็นไปได้มั๊ยที่จะไปหลอกใครต่อใครให้มาหลงงมงาย อานิสงส์ผลบุญเหล่านี้ก็มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งก็เท่ากับเป็นการยืนยันว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้อง 

คนวัดพระธรรมกายไม่ได้ทำบุญเพราะโลภ ความโลภเขาเอาไว้ใช้กับผู้ที่อยากได้ทรัพย์ที่ไม่ใช่เป็นของตัว คนโลภจะไม่รู้จักการให้ การเสียสละเพราะจิตประกอบด้วยอกุศล อยากแต่จะเอาของเขาแต่ประการเดียว โลภกับลาภต่างกันชนิดคนละขั้ว 

การทำบุญทำให้เกิดลาภอันประเสริฐ เวลาพระให้พรก็ให้เรามีอายุยืน ผิวพรรณวรรณะผ่องใส มีความสุข มีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นี่คือลาภอันประเสริฐที่มนุษย์ทุกคนต้องการมิใช่หรือ? 

และคนวัดพระธรรมกายก็ไม่เคยกลัวตกนรกจนต้องทำบุญหมดเนื้อตัวตามที่ถูกโจมตี แต่เพราะรู้ว่าบุญไม่สามารถไปล้างบาปได้ บุญก็ส่วนบุญ บาปก็ส่วนบาป 

บุญที่ทำจะไปเป็นเสบียงในการเดินทางไกลในวัฏฏสงสารอันยาวไกลอันหาที่สุดไม่ได้ และบุญที่ทำจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 

เพราะบุญเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งปวง ไม่ใช่เฉพาะการทำทาน แต่รวมถึงการรักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งก็ทำควบคู่กันมาทั้ง 3 ทาง 

มะขามป้อม ศรวารี

#ธรรมกายหลอกลวง#ธรรมกาย

แชร์