มดน้ำผึ้ง Honeypot ant

Honeypot ant หรือมดชนิดนี้ถือว่าเป็นมดงานที่มีขนาดใหญ่ ท้องของมันจะมีขนาดใหญ่ และมีความยืดหยุ่นมาก สามารถเก็บน้ำผึ้งได้เป็นจำนวนมาก สายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 15 มม. พบในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งหรือกึ่งแห้งแล้ง http://winne.ws/n17210

1.2 พัน ผู้เข้าชม

Honeypot ant

    Honeypot ant หรือมดชนิดนี้ถือว่าเป็นมดงานที่มีขนาดใหญ่ ท้องของมันจะมีขนาดใหญ่ และมีความยืดหยุนมากสามารถเก็บน้ำผึ้งได้เป็นจำนวนมาก สายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 15 มิลลิเมตร

    โดยทั่วไปแล้วจะพบได้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งหรือกึ่งแห้งแล้ง บางชนิดอาศัยอยู่ในทะเลทรายที่ร้อน โดยรังจะมีความลึกราว 1.7 เมตร และจะมีความยาวประมาณ 2.4 เมตร

ที่มา                     :         สำรวจโลก      /      NextStep  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      

Posted on        :         กรกฎาคม 06, 2560

 by                       :         admin

Honeypot ant

มดน้ำผึ้ง Honeypot ant

Honeypot ant

มดน้ำผึ้ง Honeypot ant
แชร์