รู้ยัง..? ประธานาธิบดีอินเดียคนใหม่ เป็นชาวพุทธ

สังคมอินเดียยุคใหม่ที่ลดความสำคัญของวรรณะทางสังคม และจะเป็นผลดีต่อชาวพุทธด้วย เพราะประธานาธิบดีคนใหม่ของอินเดียท่านนี้มีความศรัทธานับถือพระพุทธศาสนา http://winne.ws/n17349

5.4 พัน ผู้เข้าชม

ประธานาธิบดีคนใหม่ของอินเดียท่านนี้มีความศรัทธานับถือพระพุทธศาสนา

รู้ยัง..? ประธานาธิบดีอินเดียคนใหม่ เป็นชาวพุทธ

อินเดียได้ประประธานาธิบดีคนใหม่ ผู้มีความเคารพเลื่อมใส ในพุทธศาสนา

ซึ่งชัยชนะของผู้สมัครจากพรรคของรัฐบาล (BJP) ครั้งนี้จะยิ่งทำให้นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี มีอำนาจเบ็ดเสร็จมากยิ่งขึ้น โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะทำให้อินเดียได้ผู้นำที่เข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นคนที่ 2 แล้ว ถัดจากอดีตประธานาธิบดี เค.อาร์.นารายานัน ซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อปี 1997 - 2002 

ปธน.รามนาถ โกวินท์ วัย 71 ปี ผู้นี้เป็นอดีตผู้ว่าการรัฐวิหาร

รู้ยัง..? ประธานาธิบดีอินเดียคนใหม่ เป็นชาวพุทธ

ปธน.อินเดียนายรามนาถ โกวินท์ วัย 71 ปี ผู้นี้เป็นอดีตผู้ว่าการรัฐวิหาร

รู้ยัง..? ประธานาธิบดีอินเดียคนใหม่ เป็นชาวพุทธ

นายรามนาถ โกวินท์ วัย 71 ปี ผู้นี้เป็นอดีตผู้ว่าการรัฐวิหาร  ผู้เป็นตัวเก็งจากพรรค BJP ได้รับการคาดหมายจากสมาชิกรัฐสภา ในการรับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปการโหวตเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ไปเมื่อวันจันทร์ (17 ก.ค.) ที่ผ่านมา โดยการโหวตเลือกประธานาธิบดีจะกระทำโดยคณะกรรมการเลือกตั้ง 4,896 คน ที่ก่อตั้งจากสมาชิกรัฐสภา และสภารัฐต่าง ๆ ไม่ใช่ประชาชน และได้มีการประกาศผลเมื่อวันที่ 20 ก.ค.2560 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้การที่บุคคลที่ได้ชื่อมาจากชนชั้นล่างสุดของอินเดีย มาดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดียยุคใหม่ ที่ลดความสำคัญของวรรณะทางสังคมลงไปอย่างมาก และจะมีผลดีต่อชาวพุทธในประเทศอินเดียวมากขึ้นอีกด้วย เพราะประธานาธิบดีคนใหม่ของอินเดียท่านนี้มีความศรัทธานับถือพระพุทธศาสนา

#มีพุทธสุภาษิตน่าศึกษาที่ตรัสไว้ว่า

น ชจฺจา วสโล โหติ

น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ

กมฺมุนา วสโล โหติ

กมฺมุนา โหติ พฺรมหฺมโณ.

บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่

เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่ (แต่)

เป็นคนเลวเพราะการกระทำ

เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำ.

ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๒

#ประชาธิปไตยเข้าไปสลายความเข้มข้นเรื่องวรรณะในอินเดีย

#คนจะดีจะชั่วไม่ใช่อยู่ที่วรรณะแต่อยู่ที่การกระทำโดยแท้

ท่านคมสรณ์ ข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดีย

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=16349657931829จ48&id=

แชร์