เห็นแล้วงามจริง!หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ไว้ที่วัดป่าหนองกุง

แรงบัดดาลใจจาก บรมพุทโธ มรดกโลกที่อินโดนีเซีย ทำให้หลวงปู่ศรี พระเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสาน ได้สร้าง แบบจำลองความยิ่งใหญ่นี้ ไว้ที่วัดป่ากุง ร้อยเอ็ด โดยบรรดาศิษยานุศิษย์ ร่วมกัน ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 90 ปี พรรษา 60 พระเทพวิสุทธิมงคล http://winne.ws/n18301

1.2 พัน ผู้เข้าชม

หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระมหาเถระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม ผู้สร้างแบบจำลองมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่งดงามจากหินทรายด้วยแรงบันดาลใจจาก"เจดีย์ บูโรบูโด"

เห็นแล้วงามจริง!หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ไว้ที่วัดป่าหนองกุง

กราบนมัสการสักการะเยี่ยมชม เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด) บารมีธรรม พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

แรงบัดดาลใจจาก บรมพุทโธ มรดกโลกที่อินโดนีเซีย ทำให้หลวงปู่ศรี พระเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสาน ได้สร้าง แบบจำลองความยิ่งใหญ่นี้ ไว้ที่วัดป่ากุง ร้อยเอ็ด โดยบรรดาศิษยานุศิษย์  ร่วมกัน ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 90 ปี พรรษา 60 พระเทพวิสุทธิมงคล "หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองแบบจากเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย เห็นแล้วงามจริง 

สร้าง ด้วยแรงศรัทธาของคณะศิษยานุศิษย์ เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความสมัครสมานสามัคคี เทิดทูนความดีที่หลวงปู่ศรีได้ประพฤติปฏิบัติ และทำงานแข่งกับเวลาให้สำเร็จเสร็จลงภายใน 2 ปี เริ่มก่อสร้าง 30 มกราคม พ.ศ. 2547 ทำงานกันทั้งกลางวันกลางคืน และจัดให้มีพิธีสมโภชไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 40 ล้านบาท

เห็นแล้วงามจริง!หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ไว้ที่วัดป่าหนองกุง
เห็นแล้วงามจริง!หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ไว้ที่วัดป่าหนองกุง

สร้างเป็นเจดีย์รูปทรงแปดเหลี่ยม กว้าง 101 เมตร ยาว101 เมตร(อันนี้คงกว้างxยาวตามชื่จังหวัด) สูง109 เมตร แบ่งเป็น7 ชั้น ตบแต่งด้วยหินทรายธรรมชาติ จากปากช่อง นครราชสีมา 

ดูคล้ายเมืองสวรรค์ ทั้ง 7 ชั้นตระการตา ชั้นที่ 1 เป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำ เล่าเรื่องราวซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายที่ พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานบารมี ชั้นที่ 2-3 เป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้า ชั้นที่ 4 ภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำรูปชัยมงคลคาถา ชั้นที่ 5 ผนังทรงกลมฐานรององค์เจดีย์ เป็นภาพสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน

เห็นแล้วงามจริง!หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ไว้ที่วัดป่าหนองกุง
เห็นแล้วงามจริง!หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ไว้ที่วัดป่าหนองกุง
เห็นแล้วงามจริง!หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ไว้ที่วัดป่าหนองกุง

ชั้นที่ 6 เป็นองค์เจดีย์ราย 8 องค์ และองค์เจดีย์ประธาน 1 องค์ และโดยเฉพาะชั้นที่ 7 ยอดเจดีย์ทองคำ น้ำหนักถึง 101 บาท ทำกายกยอดเจดีย์เมื่อ พ.ศ.2547 

มีพระรายล้อมเจดีย์ทั้งหมด 136 องค์ มาจากอินโดนีเซีย 

ภายในเจดีย์สามารถเข้าชมได้แบ่งเป็น2ชั้น (ด้านใน) 

โดยชั้นแรก จะเป็นห้องโถงโล่ง ที่พังบอกเล่า ประวัติหลวงปู่ศรี มหาวีโร

ชั้นที่สองเป็นที่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประเทศศรีลังกาส่งมาให้หลวงปู่โดยตรง ยังมี

ที่มาของการก่อสร้างเจดีย์หิน คราวเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรี มหาวีโร ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ จำพรรษาที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ พ.ศ.2531 ได้ไปนมัสการเจดีย์โบโรโดร์(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวาอินโดนีเซีย ได้เห็นความใหญ่โตมโหฬารงดงาม

เห็นแล้วงามจริง!หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ไว้ที่วัดป่าหนองกุง
เห็นแล้วงามจริง!หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ไว้ที่วัดป่าหนองกุง
เห็นแล้วงามจริง!หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ไว้ที่วัดป่าหนองกุง

หลวงปู่เกิดความประทับใจมาก เมื่อกลับมาเมืองไทยก็ได้นำเรื่องราวที่ได้ไปพบ มาเล่าให้ศิษยานุศิษย์ฟัง และดำริว่าจะสร้างไว้ที่เมืองไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2535 หลวงปู่ได้สั่งให้พระอาจารย์มานะอตุโลนำพระอาจารย์ศักดิ์ชัย อภิวัฒโน และนายอนุวัตร บูรณะกร(เป็ด) เดินทางไปดูรูปแบบเจดีย์โบโรโดร์(บรมพุทโธ) สถาปัตยกรรมชั้นนำ 1 ใน 7 ของโลก 

ซึ่งออกแบบสร้างสรรค์โดยช่างจากประเทศอินเดีย มีภาพแกะสลักที่แสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยพระพุทธองค์และแสดงเหตุการณ์เกี่ยวกับ ประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ ปางต่างๆ ในอดีตชาติ และภาพแกะสลักนูนสูง นูนต่ำที่แสดงตำนานทางศาสนา อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยฝีมือที่ประณีตละเอียดอ่อน มาก เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2547

เห็นแล้วงามจริง!หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ไว้ที่วัดป่าหนองกุง
เห็นแล้วงามจริง!หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ไว้ที่วัดป่าหนองกุง
เห็นแล้วงามจริง!หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ไว้ที่วัดป่าหนองกุง

การเดินทาง

สำหรับเจดีย์หินนี้ ตั้งอยู่ที่วัดป่ากุง อยู่ห่างจาก ตัวเมืองร้อยเอ็ดไปตามถนนสายร้อยเอ็ด-วาปีปทุม 20 กิโลเมตร เส้นทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ด ตรงมาทางที่จะไปวาปีปทุม ประมาณ 7 -8 กม.  เลยสถานีใบยาไทรงาม 2 (ขวามือ) จะมีทางเข้าไป ประมาณ 2 กิโลเมตร

Cr.PhraAtiphan Apipunno


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://timeline.line.me/post/_dVdjWLCtBLKohEWwPz4RpiXPcbuqCRwqFr6mBKM/1150357930109040470

www.google.co.th

PhraAtiphan Apipunno( พระอธิพันธ์ อธิปุณโณ)ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวดี ๆ เหล่านี้

เห็นแล้วงามจริง!หลวงปู่ศรี มหาวีโร" จำลองเจดีย์โบโรบูโด(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ไว้ที่วัดป่าหนองกุง
แชร์