ใส่บาตรตอนเช้า นอกจากได้บุญติดตัวไปข้ามชาติยัง ได้สิ่งดี ๆ กับชีวิตมากมาย

ประโยชน์ของการใส่บาตรในตอนเช้าที่ว่ากันว่ามีมากมายหลายประการด้วยกัน แต่จะมีสักกี่คนที่รับรู้ว่านอกจากจะดีต่อใจแล้วยังได้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด http://winne.ws/n18852

1.7 หมื่น ผู้เข้าชม
ใส่บาตรตอนเช้า นอกจากได้บุญติดตัวไปข้ามชาติยัง ได้สิ่งดี ๆ กับชีวิตมากมาย

ความงดงามอย่างหนึ่งที่ดึงดูดชาวต่างชาติ ทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทย นั่นคือเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีที่โดดเด่น โดยเฉพาะเรื่องของการทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลก็ดี หรือแม้แต่การตักบาตรในตอนเช้า ภาพของพระสงฆ์สามเณรที่เดินเรียงรายบิณฑบาตในยามเช้ากลายเป็นเสน่ห์ที่ตรึงตากับผู้พบเห็น

ใส่บาตรตอนเช้า นอกจากได้บุญติดตัวไปข้ามชาติยัง ได้สิ่งดี ๆ กับชีวิตมากมาย

เรื่องราวดี ๆ ที่นำมาฝากวันนี้คือประโยชน์ของการใส่บาตรในตอนเช้าที่ว่ากันว่ามีมากมายหลายประการด้วยกัน แต่จะมีสักกี่คนที่รับรู้ว่านอกจากจะดีต่อใจแล้วยังได้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด ส่วนจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยคือ

ประการที่ 1 การใส่บาตรทุกวันย่อมได้รับอานิสงส์ 5 ประการ ที่ตามพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ 

ตั้งแต่เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย , เป็นคนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย ,มีชื่อเสียงที่ดีงาม ,เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และเมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์

ประการที่ 2 การใส่บาตรทุกวันทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดี เป็นการฝึกจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองว่า “ผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้” เพราะเมื่อตื่นขึ้นมา สิ่งแรกที่จะนึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดี ซึ่งจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นสังฆานุสติ เพราะนึกถึงพระสงฆ์ และจาคานุสติ เพราะนึกถึงสิ่งที่จะนำใส่บาตรพระ ถือเป็นบุญการเจริญพระกรรมฐานถึง 2 กองด้วยกัน

ประการที่ 3 เป็นการลดความตระหนี่ถี่เหนียว บรรเทาความเห็นแก่ตัว สร้างใจให้เป็นสุขและ สร้างสังคมให้ร่มเย็น เพราะเป้าหมายหลัก ของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ เพื่อกำจัดความตระหนี่ มุ่งสู่ความดีและความเสียสละ

ใส่บาตรตอนเช้า นอกจากได้บุญติดตัวไปข้ามชาติยัง ได้สิ่งดี ๆ กับชีวิตมากมาย

ประการที่ 4 เป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเอง เพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรง เป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความคล่องตัวในโลก ยิ่งทำทุกวันกุศลก็ยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่อง จนสามารถหลีกพ้นความยากจนได้อย่างถาวร

ประการที่ 5 เพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณ

ประการที่ 6 เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเรา เอาไว้ เพื่อความงดงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ

ใส่บาตรตอนเช้า นอกจากได้บุญติดตัวไปข้ามชาติยัง ได้สิ่งดี ๆ กับชีวิตมากมาย

ประการที่ 7 เป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปเพราะถ้าคนเป็นพ่อแม่ไม่ทำตัวอย่างไว้ ลูกหลานก็ไม่มีตัวอย่างดู ต่อไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่กล้าทำ แล้ววัฒนธรรม ที่ดีงามของเราก็จะสูญสลายไปในที่สุด

ประการที่ 8 เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์สามเณรต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ถ้าไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่มีอาหาร เมื่อไม่มีอาหารย่อมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้ แล้วพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบัน

ประการที่ 9 การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธ เป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธา เพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพรียงกันใส่บาตร จะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้น ซึ่งพลังดังกล่าวนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความสามัคคีของหมู่คณะ ย่อมทำให้เกิดสุข” ทำให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็ง และสามารถจะสร้างกรอบอันดีงามให้แก่ภิกษุสามเณรทั้งหลายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางได้


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

http://www.thaiquote.org/content/21384

 www.google.co.th

ใส่บาตรตอนเช้า นอกจากได้บุญติดตัวไปข้ามชาติยัง ได้สิ่งดี ๆ กับชีวิตมากมาย

รู้อานิสงส์ของการใส่บาตรตอนเช้าแล้วนะคะ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งต่อตนเองและผู้อื่นและต่อพระพุทธศาสนาซึ่งได้ชื่อว่าต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป

 ท่านใดยังไม่เคยใส่บาตรตอนเช้ามาเริ่มกันเลยนะคะ โดยเริ่มจากวันพระทุกวันพระแล้วก็มาใส่เพิ่มทุกวันโกนวันเกิด เช่นใครเกิดวันจันทร์ก็ใส่ทุกวันจันทร์ เป็นต้น ถ้าจะให้ดีใส่ทุกวันแล้วเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเกิดสิ่งที่ดี ๆ กับชีวิตเราค่ะ

อย่าลืมใส่บาตรตอนเช้ากันนะคะ

แชร์