ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 ผู้แทนพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ได้ร่วมกิจกรรมแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ โดยตัวแทนความเชื่อทุกศาสนามาร่วมกันกล่าวคำเพื่อสันติภาพ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุก ๆ ปีในเมือง Woking http://winne.ws/n19129

1.6 พัน ผู้เข้าชม
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ

ศาสนิกทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 ผู้แทนพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ได้ร่วมกิจกรรมแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ โดยตัวแทนความเชื่อทุกศาสนามาร่วมกันกล่าวคำเพื่อสันติภาพ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุก ๆ ปีในเมือง Woking และได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศบาลเมืองโวคคิ่งมาร่วมเป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลให้กับเด็ก ๆ นักเรียนที่ได้ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในกิจกรรมเพื่อวันสันติภาพโลกดังกล่าว 

ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้น้อมนำเอาถ้อยคำ ของหลวงพ่อแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีใจความเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ ให้เกิดแก่โลกใบนี้อย่างแท้จริง คือการ เริ่มคิดดี พูดดี และทำดีให้เป็นนิสัย เมื่อเข้าถึงความสุขภายใน สันติภาพภายนอกจะเกิดขึ้นแก่โลกของเรา กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการร่วมมือกัน เพื่อทำความดี เป็นจุดร่วมที่ทุกศาสนาอยากให้เกิดขึ้นกับชุมชนและโลกของเราคือ สันติภาพ  

ประมวลภาพ https://photos.app.goo.gl/Hf9flwhU2EiRO9jS2

เอาบุญมาฝากทุกท่านทั่วโลกครับ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกายลอนดอน

ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
ศาสนิกชนทุกความเชื่อร่วมงานกล่าวแสดงธรรมเพื่อสันติภาพ ณ เมือง Woking ประเทศอังกฤษ
แชร์