อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

การที่หนังสือเดินทางของชาตินั้นๆ สามารถไปได้หลายประเทศ ไม่เพียงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน แต่ยังรวมถึงการแสดงพลังอำนาจ หรือความสัมพันธ์อันดีที่ประเทศนั้นมีกับประเทศอื่นด้วย http://winne.ws/n20055

3.3 พัน ผู้เข้าชม

การแสดงพลังอำนาจ หรือความสัมพันธ์อันดีที่ประเทศนั้นมีกับประเทศอื่น

           เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศสิงคโปร์ได้ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่มีพาสปอร์ตทรงพลังที่สุดในโลก หลังจากที่ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศดังกล่าว สามารถเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ได้กว่า 159 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า

           เนื่องจากการขอวีซ่านัั้นมีขั้นตอนทั้งการเตรียมเอกสาร เตรียมเงิน และอะไรต่างๆ อีกมากมาย การที่หนังสือเดินทางของชาตินั้นๆ สามารถไปได้หลายประเทศ ไม่เพียงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน แต่ยังรวมถึงการแสดงพลังอำนาจ หรือความสัมพันธ์อันดีที่ประเทศนั้นมีกับประเทศอื่นด้วย

          คราวนี้เราเลยจะมาอัพเดทให้ได้ทราบกันว่า ในปี 2017 นี้ ประเทศใดที่มีพาสปอร์ตทรงพลังที่สุดกัน

                                                                                                                                                                              Rank 5 เดินทางเข้าได้ 155 ประเทศ

           ประเทศโปรตุเกส

           ประเทศออสเตรีย

           ประเทศเบลเยี่ยม

           ประเทศเนเธอร์แลนด์

           ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

           ประเทศลักเซมเบิร์ก

                                                                                                                                                                            Rank 4 เดินทางเข้าได้ 156 ประเทศ

           สหราชอาณาจักร                 

           ประเทศญี่ปุ่น

           ประเทศนอร์เวย์

           ประเทศสเปน

           ประเทศฝรั่งเศส

            ประเทศอิตาลี

            ประเทศฟินแลนด์

            ประเทศเดนมาร์ก

                                                                                                                                                                              Rank 3 เดินทางเข้าได้ 157 ประเทศ

           ประเทศเกาหลีใต้

          ประเทศสวีเดน

                                                                                                                                                                              Rank 2 เดินทางเข้าได้ 158 ประเทศ

           ประเทศเยอรมนี

                                                                                                                                                                            Rank 1 เดินทางเข้าได้ 159 ประเทศ

           ประเทศสิงคโปร์      

                                                                                                                                                                                           หากใครอยากรู้ว่าพาสปอร์ตของแต่ละประเทศสามารถพาไปไหนได้บ้างก็เข้าไปดูได้ที่ Passportindex 

            เห็นแล้วก็แอบรู้สึกอิจฉาอยากให้พาสปอร์ตบ้านเราสามารถเดินทางไปได้เป็นร้อยประเทศอย่างเขาบ้างจัง    

ที่มา                  :            passportindex 

โดย                   :           http://www.catdumb.com/powerful-passport-ranking-339/ 

Posted in       :           เรื่องราวรอบโลก

Posted on      :          ตุลาคม 30,2560

Rank 5 เดินทางเข้าได้ 155 ประเทศ: ประเทศโปรตุเกส

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

ประเทศออสเตรีย

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

ประเทศเบลเยี่ยม

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

ประเทศเนเธอร์แลนด์

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

ประเทศลักเซมเบิร์ก

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

Rank 4 เดินทางเข้าได้ 156 ประเทศ: สหราชอาณาจักร

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

ประเทศญี่ปุ่น

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

ประเทศนอร์เวย์

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

ประเทศสเปน

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

ประเทศฝรั่งเศส

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

ประเทศอิตาลี

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

ประเทศฟินแลนด์

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

ประเทศเดนมาร์ก

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

Rank 3 เดินทางเข้าได้ 157 ประเทศ: ประเทศเกาหลีใต้

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

ประเทศสวีเดน

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

Rank 2 เดินทางเข้าได้ 158 ประเทศ: ประเทศเยอรมนี

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ

Rank 1 เดินทางเข้าได้ 159 ประเทศ : ประเทศสิงคโปร์

อัพเดท 18 ประเทศที่ Passport ทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าได้นับร้อยประเทศ
แชร์