การเรียงตัวที่สมบูรณ์แบบของดอกคามิเลีย

ดอกคามิเลียญี่ปุ่นนั้นเป็นดอกไม้ที่มีรูปร่างคล้ายดอกกุหลาบขนาดใหญ่ มีกลีบดอกที่จัดเรียงอย่างสมบูรณ์ในธรรมชาติ เป็นสายพันธุ์ดอกไม้พื้นเมืองทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ดอกมีหลากหลายสี http://winne.ws/n20498

2.3 พัน ผู้เข้าชม

ดอกคามิเลียญี่ปุ่นเป็นพันธุ์ไม้ที่มีนิยมทำเป็นบอนไซด้วย

          superfly355 ผู้ใช้เว็บไซต์สมาชิก reddit ได้แบ่งปันภาพของดอกคามิเลียที่มีกลีบดอกที่จัดเรียงอย่างสมบูรณ์ในธรรมชาติ

          ดอกคามิเลียญี่ปุ่นนั้นเป็นดอกไม้ที่มีรูปร่างคล้ายดอกกุหลาบขนาดใหญ่ เป็นสายพันธุ์ดอกไม้พื้นเมืองทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ดอกมีหลากหลายสี ต้นโตเต็มที่อาจมีความสูงได้ถึง 6 เมตร และยังเป็นพันธุ์ไม้ที่มีนิยมทำเป็นบอนไซอีกด้วย

ที่มา                   :           http://www.nextsteptv.com/?p=12510   /   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Posted in       :           สำรวจโลก                    

Posted on     :           พฤศจิกายน 16, 2560

การเรียงตัวที่สมบูรณ์แบบของดอกคามิเลีย

การเรียงตัวที่สมบูรณ์แบบของดอกคามิเลีย

ดอกคามิเลียที่มีกลีบดอกที่จัดเรียงอย่างสมบูรณ์ในธรรมชาติ

การเรียงตัวที่สมบูรณ์แบบของดอกคามิเลีย

ดอกคามิเลียเป็นสายพันธุ์ดอกไม้พื้นเมืองทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น

การเรียงตัวที่สมบูรณ์แบบของดอกคามิเลีย

ดอกคามิเลียญี่ปุ่นนั้นเป็นดอกไม้ที่มีรูปร่างคล้ายดอกกุหลาบขนาดใหญ่

การเรียงตัวที่สมบูรณ์แบบของดอกคามิเลีย
แชร์